سیستم ابزارهای تعامل

از امتیازات سامانه‌های تولید شده، بهره‌گیری از ابزارهای تعامل جهت برقراری ارتباط کاربران هر سامانه با سایر کاربران داخلی و خارج از سازمان می‌باشد. برای تحقق این امر 3 ابزار به شرح ذیل و بصورت کاربردی در سایر سامانه‌های دیگر طراحی و پیاده‌سازی شده است :
اتاق‌های گفتگو :
امکان تعامل میان کاربران سامانه‌ها در خلال استفاده از سامانه‌، ابزارهایی مانند اتاق گفتگو (Chat Room) ، فروم و مجموعه ابزارهایی به منظور هماهنگی میان عوامل مختلف درگیر در روند تولید ضوابط که در خارج و داخل سازمان حضور دارند در این زیر سیستم گرد اوری شده است . این ابزارها شامل موارد زیر میباشند:
صندوق پیام
گفتگوی متنی و برخط (Chat)
فروم : همراه با قابلیتهای عمومی فروم های استاندارد نظیر تعرف انجمن ها, تالارها ,مباحث و …..