سیستم مدیریت و کنترل پروژه

اگر بدنبال مدیریت پروژه‌های سازمان یا شرکت خود هستید و نمی‌خواهید با پیچیدگی‌ها و سختی کار با ابزارهایی چون Project Server درگیر باشید این سامانه کمک فوق العاده زیادی به شما خواهد کرد.

از طریق این سامانه می‌توانید پروژه‌ها را به همراه  Task و Milestone های آن در محیطی ساده وارد کنید و یا فایل msp خود را مستقیماً به سامانه بدهید! در حقیقت شما فرم‌های ساده کاربری به همراه قابلیت یکی از قویترین ابزارها یعنی Microsoft   رProject Server 2013 را خواهید داشت.

از قابلیتهای مختلف این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تعریف پروژه شامل تعریف فازها و مراحل پروژه (Task)و خروجی‌ها (Milestone)
  • مشخص کردن مسئول و تیم پروژه
  • ثبت مشخصات انجام دهندگان پروژه ( تیم داخلی شرکت و یا شرکت پیمانکار )
  • ثبت و مدیریت اطلاعاتمربوطبهپیشرفتپروژهتوسطپیمانکاران , ناظران و یا هریکازذینفعانپروژهباتوجهبهسطحدسترسی
  • مشخص کردن ارتباط پروژه با مدیریت دانش
  • ایجاد یک سایت Project Server برای هر پروژه تعریف شده در سامانه. این سایت این امکان را به کاربران می‌دهد که در کنار این سامانه از قابلیت‌های دیگر Project Serverنیز استفاده نمایند.
  • ایجاد یک سایت عمومی برای هر پروژه تعریف شده جهت اطلاع رسانی و قراردادن اطلاعات تولید شده در سایر سامانه‌ها که مربوط به پروژه مربوطه هستند. با استفاده از امکانات مدیریت محتوا، ساختار و محتوای این سایت قابل طراحی و ویرایش توسط مدیر می‌باشد.
  • ارسال هشدار به کارتابل مسولین پروژه در هنگام سررسید تحویلی‌های هر پروژه (MileStone).
  • ارائه گزارشات مدیریتی